Diğer Sebepler

Diğer Sebepler

Her zaman findeks kredi notu bu kıstaslarla hesaplansa da bazı özel durumlarda kredi puanınız  farklı sebeplerden etkilenebilir. Yaş, demografik bilgiler vs.