BİR İNTERNOT BİN UMUT PROJESİ

BİR İNTERNOT BİN UMUT PROJESİ

‘Bir İnternot bin umut’ bir sosyal sorumluluk projesidir, proje ile amaçlanan nisan ayı boyunca satılan her İnternot ürününden belirli bir pay ayrılarak Türkiye sınırları içinde doğudaki illerden ihtiyacın olduğu tespit edilmiş bir veya birkaç okul öğrencilerine kırtasiye yardımı yapmak amaçlanmıştır.
‘Bir İnternot bin umut’ projesiyle İnternot alan her müşteri ihtiyacı olduğu tespit edilmiş okullara kırtesiye yardımı için oluşturulan fona katkı yapmış olacaktır. İnternot fiyatına ek bir ücret uygulanmayacak ve müşterilerden projeye dahil oldukları için ek hiçbir ücret taleb edilmeyecektir.
Bir İnternot bin umut projesi nisan ayı boyunca satılan her internot için geçerlidir, müşteriler nisan ayı boyunca aldıkları her internotla projeye dahil olmuş sayılacaktır. Projeye katılım için herhangi bir soru ve onay iletilmeyecek ve projeye katılım sağlamak istemediğini beyan eden müşterilerin İnternot tutarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır.
Satılan İnternot tutarı ve yapılacak kırtasiye yardımı tutarı gizli tutulacaktır.
Yapılacak kırtasiye yardımı İnteraktif kredinin sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.